logo Sivins Local Sivins Sofa Local Sivins Barra Local Sivins Menjador Local Sivins Taules

En aquesta instal·lació és va instal·lar equipament audiovisual. L`equipament està compost de 12 Altaveus EV EVID C12.2 i amplificadors Crown CTS 4200 + CTS 600. El control és fa mitjançant un Allen-heat GR02 i un mesclador Numark IDJ.
El projector de video és un Sanyo Plc XL 50


Tornar